Fokus på tysta leveranser...

Fokus på tysta leveranser under dygnets ”tysta” timmar…

Stigande fokus på störande buller i vår vardag och utökade butiksöppettider betyder ökat behov av tysta leveranser!

Det danska konsulentföretag Incentive och dansk Teknologisk Institut avslutade 2014 ett gemensamt projekt kallat DYT (Distribution i Ytter timmarna (tidig och sen distribution)), där huvudsyftet var att hitta och utveckla sätt att distribuera varor under fler av dygnets timmar. Detta dels för att säkra stabil leverans av varor till konsumenter, dels för att utföra transporterna på tider där belastningen på infrastruktur och miljö kan sänkas. 

Projektet visar på många vinster med tidig och sen distribution, t.ex. sänkning av risken för trafikolyckor och minskad bränsleförbrukning. Tidiga och sena varuleveranser kräver dock stort fokus på att minimera buller. Bullret kan bl.a. komma från pallvagnarna som fraktar varorna från lastbilen till lagerområdet.

Den danska tillverkaren av internt transportmaterial, Logitrans A/S, har under många år fokuserat på tyst och ergonomisk varutransport. Behovet uppstod hos en norsk livsmedelskedja med butiker i tätorter där bullret från pallvagnarna fortplantade sig genom betongkonstruktionen till lägenheterna ovanför. Det resulterade i många klagomål på varuleveranser på kvällen och natten. Därför utvecklade Logitrans A/S 2006 den tysta pallvagnen Panther Silent.

”Panther Silent är det perfekta valet till lastbilar som levererar varor under butikens öppettider eller under dygnets ”tysta” timmar. Den har speciella, mjuka gummihjul (både styr- och gaffelhjul), friktionsdämpade rörliga delar och små toleranser. Den har testats till under 60 dBA. Vi vet även att det kan finnas behov av ljudlösa pallvagnar för tung, hård och frekvent användning och här kan vi erbjuda en motordriven pallvagn”, säger Gitte Kirkegaard, VD hos Logitrans.

”Vi lever i ett 24/7-samhälle. Livsmedelsbutikerna har öppet hela dagen och stora delar av kvällen så att vi konsumenter kan handla när det passar oss. Samtidigt har vår tolerans för buller ändrats och vi är mer och mer medvetna om buller”, fortsätter Gitte Kirkegaard.

Panther Silent har imponerat sedan 2006 – både hos kunderna som inte märker att de anställda transporterar runt varor när butiken är öppen och hos butiksägare som tydligt märker att kunderna är nöjda. Samtidigt har den även löst ett annat bullerproblem. Många varor levereras i gallerboxar och när de körs runt i butiken utan varor, skramlar de så mycket att alla samtal runt dem tystnar. När de tomma gallerboxarna körs på Panther Silent görs det helt tyst!

 

Fokus på tysta leveranser...