Pallvagn med vågsystem

Ny pallvagn med vågsystem sätter ännu starkare fokus på effektivitet och tidsbesparing

Vem känner inte till den besvärliga arbetsproceduren när gods ska vägas på en stationär våg? Extra transport, extra omlastning och därmed extra tid! Detta problem löses av Logitrans pallvagn med vågsystem! Den är robust, noggrann och lätt att använda överallt i verksamheten!

”Vi ser en ständigt ökande efterfrågan, särskilt från åkerier och företag med stora lager eftersom de ofta behöver veta godsets vikt utan att tvingas lägga tid på omlastning. Detta behov tillgodoses av vår nya vågvagn – därutöver får de en robust pallvagn för allmän hantering av pallar”, säger Gitte Kirkegaard, VD hos Logitrans A/S.

Vågsystemet kan väga upp till 2 200 kg, har tara- och nollställningsfunktion, batteriindikator samt fyra lastceller med en lastcellsnoggrannhet på 99,95 %. Vågsystemet har en stabil och väl skyddad display i ett stålhus. Med sin logiska och enkla uppbyggnad är det mycket användarvänligt. Displayen är centralt placerad, har bakgrundsbelysning och avläsningen går snabbt och enkelt.

Vågsystemet är monterat på en robust pallvagn med lätt tillspetsade gafflar så att den lätt kan köras in i pallar. Den är mycket lätt att manövrera och underhålla och ger en tillförlitlig och säker drift.

 

Pallvagn med vågsystem